Våre arbeidsområder

Vi påtar oss både små og store oppdrag innen våre arbeidsfelt.

 • Prosjektering
 • Oppmåling, stikking, masseberegning
 • Boring og sprening
 • Fundamentering
 • Graving
 • Planering
 • Opparbeidelse av tomter og tomtefelt
 • VA-anlegg
 • Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann
 • Rehabilitering av gamle anlegg
 • Veibygging
 • Muring
 • Bygging av steinmurer
 • Opparbeidelse av underlag
 • Legging av heller, kantstein og belegningsstein
 • Komplett sokkeletager for bolig og industribygg i mur/betong
 • Riving av eksisterende bebyggelse
 • Autovern
 • Fjernvarme